ÁSZF - Mr Big Underwear

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mr.Big Team Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 18 09 107865: , székhely: : 9700 Szombathely, Liliom u. 1/F.) – a továbbiakban: Szolgáltató – és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Céginformációk

Név: Mr.Big Team Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9700 Szombathely, Liliom u. 1/F.

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09 107865

Képviseletében eljár: László Albert ügyvezető önállóan

Adószám: 14273917-2-18

Web: www.mrbighungary.hu

E-mail cím: mrbig@mrbighungary.hu

Ügyfélszolgálat e-mail címe: mrbig@mrbighungary.hu

2. Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.mrbighungary.huweboldalon (a továbbiakban: weboldal) található webáruházon keresztül történik, továbbá kiterjed minden olyan Magyarország területén megvalósuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv) szabályozza.

A webáruházban felkínált valamennyi áru vásárlója lehet bármely, a szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben sikeresen és érvényesen regisztrálta magát, valamint a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A webáruház oldalainak böngészése szabadon és korlátlanul lehetséges, a vásárlás azonban érvényes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a weboldalon, a „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap pontos kitöltésével lehet. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Vevő elfelejti jelszavát, kérésére azt újra rendelkezésére bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli mindennemű felelősség. A Vevő által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott regisztrációs adatok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldalon található termékek között regisztráció nélkül is lehet böngészni, a termék megrendelésére azonban csak regisztrációt követően van lehetőség.

3. Termék kiválasztása, megrendelés és vásárlás

A webáruház honlapján a vásárláshoz regisztráció nem szükséges. A webáruházban a „Termék kategóriák” menüpont alatt található termékek közül a Vevő kiválaszthatja a terméket és a termék neve melletti ábrában kiválaszthatja a rendelni kívánt mennyiséget. A Vevő az adott termékről bővebb, egyedi leírást a termék képe mellett találhat. A Vevő által kiválasztott termékeket a rendszer automatikusan a „kosár” –ba helyezi. A Vevő a „Kosár tartalma” ikonra kattintva megnézheti az általa kiválasztott termékek listáját. A kosár tartalma természetesen módosítható. Amikor a Vevő végzett a termékek összegyűjtésével, a „Rendelés feladása” ikon megnyomásával tudja az általa kiválasztott termékeket megrendelni. Itt kell megadni a Vevő adatait, amit a rendszer automatikusan kér (név,e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím). A vevő a későbbiekben felhasználónévként az e-mail címét használhatja, amihez a rendszer automatikusan generál egy jelszót. Ezt a jelszót a következő belépés során ajánlott megváltoztatni.

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevő részére. A folyamatot a Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően a Vevőnek lehetősége van az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani.

A Vevő által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az elektronikus úton kötött szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása a Vevőhöz megérkezik. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a szerződést iktatja és annak létrejöttét követő két évig őrzi.

Megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Vevőtől fogad el, és csak abban az esetben, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja a Vevő részére. Amennyiben az a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevő részére, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A megrendelni kívánt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról, adatlapjáról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeli. Amennyiben a Vevő valamilyen okból nem kapja kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt – még a használatba vétel előtt – jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál.

4. Árak

A Szolgáltató minden termék esetében a vételárat ÁFA – val növelten (bruttó ár) tünteti fel Ft-ban (HUF). A megrendelés feladásakor a „Kosár tartalma” menüpontban feltüntetésre kerülnek a kiválasztott termékek, azok bruttó vételára, valamint a teljes rendelés bruttó összege. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.

A Szolgáltató a webáruházban található termékek, árucikkek árváltoztatásának jogát fenntartja. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház honlapján feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

5. Fizetési feltételek

A Szolgáltató a Vevő által leadott megrendelésről küldött visszaigazolásban feltünteti a Vevő által megrendelt termékeket, a rendelés bruttó végösszegét, a Szolgáltató bankszámlaszámát, valamint a rendelés azonosító számát. A Vevő fizethet:
– a futárnak a helyszínen az áru átvetelekor
– személyes átvétel esetén készpénzben, vagy bankkártyával az átvétel helyén

6. Csomagolás

A Szolgáltató a terméket csomagolva szállítja ki a Vevő részére. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy megóvja a termék minőségét, megkönnyítse a szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét.

A Szolgáltató által kiszállított csomag tartalmazza esetlegesen a termékre vonatkozó használati és kezelési útmutatót, megfelelőségi tanúsítványt vagy megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a Szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát. A használati és kezelési útmutatóra, a megfelelőség értékelésére, valamint a csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, míg az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a Szolgáltató köteles. Amennyiben a gyártó nem tesz eleget a használati és kezelési útmutatóra, a megfelelőség értékelésére, valamint a csomagolásra vonatkozó kötelezettségeinek, a Szolgáltató köteles azt pótolni. A Vevő, ha nem kapta meg a jogszabályban előírt használati és kezelési útmutatót, illetve megfelelőségi tanúsítványt vagy megfelelőségi nyilatkozatot, annak pótlását a Szolgáltatótól is kérheti, függetlenül attól, hogy az megnevezte-e a gyártót.

A csomagolásért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

7. Szállítási feltételek

A Szolgáltató a Vevő által a webáruházban kiválasztott és megrendelt terméknek – amennyiben valamennyi megrendelt termék, a kért mennyiségben raktáron van – a Vevő által a megrendelésben megjelölt szállítási címre történő szállítását, vagy a személyes átvételi pontra történő kihelyezését a megrendeléstől számítva 3 munkanapon belül teljesíti, illetve egyeztet a Vevővel a neki alkalmas szállítási időpontról. A Szolgáltató a megrendelt termékeket – az ország egész területére – futárszolgálat segítségével juttatja el a Vevők részére, illetve személyes átvétel esetén a következő helyszínen vehetők át a megrendelt termékek:

Mr.Big underwear/Family Center Szombathely Varasd út 1.

A megrendelési adatlap „Megjegyzés a rendeléshez” rovatában a Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket a Szolgáltató igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak alapesetben nem áll módjában vállalni. A várható szállítási napon a Vevő köteles lehetővé tenni a futárnak, hogy a megrendelt termékeket átadhassa. A kiszállítások munkanapokon 8-17 óra között történnek.

A Vevő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni. Bármilyen probléma esetén a Vevő kérheti jegyzőkönyv felvételét, megtagadhatja a csomag átvételét vagy köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. Az átvételt követően sérülésre, hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

A Szolgáltató a szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megtesz. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudja a vállalt határidőben teljesíteni, erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt, aki a szerződéstől a vállalt szállítási határidő lejártát követő 8 napon belül a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítása nélkül írásban elállhat. A Vevő ezen okból történő elállása esetén a Szolgáltató a vevői elállás kézhezvételének időpontjáig a Vevő által bármilyen jogcímen megfizetett összeget a Szolgáltató a vevői elállás kézhezvételétől számított 30 napon belül kamatmentesen visszafizeti a Vevő részére.

A szállítás költsége a Vevőt terheli. A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán, melynek mértéke 1300 Ft/csomag. A termékek szállítását az MPL végzi.

8. Árutájékoztató

A webáruházban minden forgalmazott áru képe és lényeges tulajdonságait feltüntető termékleírása a termék neve mellett kerül feltüntetésre.

A Szolgáltató a forgalmazott termékek – ahol ezt a hatályos jogszabályok előírják – magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeli. Amennyiben a Vevő véletlenül nem kapja kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál.

A kínált termékekről a weboldalon megjelenő képek a tényleges terméket ábrázolják, amennyiben ettől eltérés van, a képen az „ILLUSZTRÁCIÓ” megjelölés jelenik meg. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.

9. Szavatosság

A webáruházban található árucikkeket, termékeket minden esetben az érvényes szabványoknak, valamint a hazai forgalmazási előírásoknak megfelelő minőségben szállítjuk. Terméktájékoztatóink, a termékleírások csupán általános útmutatásokat tartalmaznak. A Szolgáltató által forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatossági szabályai vonatkoznak.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Vevő által rendelt termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A Szolgáltató által kiszállított csomag sérülése esetén a szállító a Vevő kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A Vevő köteles az árut tételesen átvenni, amennyiben a Vevő eltérést tapasztal a számlázott és a szállított tételek között, esetleg sértetlen csomagolásban sérült árut talál, úgy Vevő köteles erről az Ügyfélszolgálaton keresztül a Szolgáltatót tájékoztatni. Vevő köteles a számlát, megőrizni, mert a szavatossági igény csak ennek meglétével, illetve a termék hiánytalan állapotában érvényesíthető.

Amennyiben a termék hibája nem a szállítás során következett be, úgy Vevő kellő időben köteles erről elektronikus úton vagy telefonon tájékoztatni a Szolgáltatót. A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén elsősorban kicserélést követelhet, amennyiben pedig a kicserélésre nincs joga, vagy ha a Szolgáltató a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, úgy a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy írásban elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A csereáru szállítási díja a Szolgáltatót, míg a hibás áru Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költsége a Vevőt terheli.

A Vevő hibás teljesítés okán történő elállása esetén a Szolgáltató a vevői elállás kézhezvételének időpontjáig a Vevő által bármilyen jogcímen megfizetett összeget a vevői elállás kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Vevő részére.

A Vevő a teljesítés időpontjától azaz a termék átvételétől számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

A szavatossági igényt minden esetben az Ügyfélszolgálatnál kell bejelenteni.

10. Elállási jog

A Vevő a szerződéstől 10 (tíz) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás joga csak az eredeti, bontatlan csomagolású termékek esetében érvényesíthető. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vevő az árut átvette. A Vevő az elállási jogát írásban, elektronikus úton gyakorolhatja. A Szolgáltató az áru ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti a Vevő részére. A Szolgáltatónak vevői elállás esetén nem áll módjában a termék Vevő részére történő kiszállításának díját visszatéríteni a Vevő részére. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot a Szolgáltató nem fogad el. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan termék megvásárlása esetén:
– amely a vásárló személyéhez kötött,
– amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

11. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a vevői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint a Vevők tájékoztatására elektronikus ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a Vevők az alábbi címeken érhetnek el:

Ügyfélszolgálati e-mail címe:

Telefon:+36709491119

E-mail: mrbig@mrbighungary.hu

Internet (webcím):  www.mrbighungary.hu

12. Adatvédelem

A Szolgáltató a Vevők által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vevők adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Vevők adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el (lásd: Adatvédelmi szabályzat).

13. Egyéb rendelekezések:

A Vevő bármely termék, árucikk megrendelésével kijelenti, hogy a Mr. Big Team Kft, mint Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit, valamint Adatkezelési szabályzatát ismeri és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azért a kárért, amely a webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató nem felel az irányításán kívül eső események okán (vis maior) bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információ továbbításának késedeleméből adódó, a számítógépes vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, vagy egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A webáruházban található összes adat, információ valamint a weboldal design-ja, felépítése a weboldalon található formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül senki nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége nem hat ki az ÁSZF egészére, ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a Felek a szerződés megkötésénél irányadó akaratuknak megfelelően fognak haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.

Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony keretében felmerülő vitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Felek értékhatártól függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Webáruházunkból történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény szabályozza.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

Miért válasszon minket?
  • Megbecsüljük ügyfeleinket
  • Segítőkész barátságos ügyfélszolgálat
  • 10 éves szakmai tapasztalat
  • 10.000 Ft felett ingyenes házhozszállítás
  • Kedvezményes vásárlás
Írjon most!