Miért válasszon minket?
Ingyenes szállítás már 14.000 Ft-tól.
Ügyfélszolgálat: +36 (70) 949-1119

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mr.Big Team Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 18 09 107865: , székhely: : 9700 Szombathely, Liliom u. 1/F.) – a továbbiakban: Szolgáltató – és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Céginformációk

Név: Mr.Big Team Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9700 Szombathely, Liliom u. 1/F.

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09 107865

Adószám: 14273917-2-18

Nyilvántartásba vevő szerv: Szombathelyi Törvényszék Cégbíróság

Képviseletében eljár: László Albert ügyvezető önállóan

Tárhely Szolgáltató:

RACKFOREST Kft.

info@rackforest.hu

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008

Adószám: 14671858-2-41

Web: www.mrbighungary.hu

E-mail cím: mrbig@mrbighungary.hu

Ügyfélszolgálat e-mail címe: mrbig@mrbighungary.hu

 1. Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.mrbighungary.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található webáruházon keresztül történik, továbbá kiterjed minden olyan Magyarország területén megvalósuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv) szabályozza.

A webáruházban felkínált valamennyi áru vásárlója lehet bármely, a szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben sikeresen és érvényesen regisztrálta magát, valamint a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A webáruház oldalainak böngészése szabadon és korlátlanul lehetséges, a vásárlás azonban érvényes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a weboldalon, a „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap pontos kitöltésével lehet. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Vevő elfelejti jelszavát, kérésére azt újra rendelkezésére bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli mindennemű felelősség. A Vevő által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott regisztrációs adatok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldalon található termékek között regisztráció nélkül is lehet böngészni, a termék megrendelésére azonban csak regisztrációt követően van lehetőség.

 1. Termék kiválasztása, megrendelés és vásárlás

A webáruház honlapján a vásárláshoz regisztráció nem szükséges. A webáruházban a „Termék kategóriák” menüpont alatt található termékek közül a Vevő kiválaszthatja a terméket és a termék neve melletti ábrában kiválaszthatja a rendelni kívánt mennyiséget. A Vevő az adott termékről bővebb, egyedi leírást a termék képe mellett találhat. A Vevő által kiválasztott termékeket a rendszer automatikusan a „kosár” –ba helyezi. A Vevő a „Kosár tartalma” ikonra kattintva megnézheti az általa kiválasztott termékek listáját. A kosár tartalma természetesen módosítható. Amikor a Vevő végzett a termékek összegyűjtésével, a „Rendelés feladása” ikon megnyomásával tudja az általa kiválasztott termékeket megrendelni. Itt kell megadni a Vevő adatait, amit a rendszer automatikusan kér (név,e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím). A vevő a későbbiekben felhasználónévként az e-mail címét használhatja, amihez a rendszer automatikusan generál egy jelszót. Ezt a jelszót a következő belépés során ajánlott megváltoztatni.

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevő részére. A folyamatot a Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően a Vevőnek lehetősége van az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani.

A Vevő által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az elektronikus úton kötött szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása a Vevőhöz megérkezik. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a szerződést iktatja és annak létrejöttét követő két évig őrzi.

Megrendelést a Szolgáltató azoktól a Vevőtől fogad el, akik a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötték. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja a Vevő részére. Amennyiben az a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevő részére, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A megrendelni kívánt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról, adatlapjáról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeli. Amennyiben a Vevő valamilyen okból nem kapja kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt – még a használatba vétel előtt – jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál.

 1. Árak

A Szolgáltató minden termék esetében a vételárat ÁFA – val növelten (bruttó ár) tünteti fel Ft-ban (HUF). A megrendelés feladásakor a „Kosár tartalma” menüpontban feltüntetésre kerülnek a kiválasztott termékek, azok bruttó vételára, valamint a teljes rendelés bruttó összege. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.

A Szolgáltató a webáruházban található termékek, árucikkek árváltoztatásának jogát fenntartja. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház honlapján feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 1. Fizetési feltételek

A Szolgáltató a Vevő által leadott megrendelésről küldött visszaigazolásban feltünteti a Vevő által megrendelt termékeket, a rendelés bruttó végösszegét, a Szolgáltató bankszámlaszámát, valamint a rendelés azonosító számát. A Vevő fizethet:
– a futárnak a helyszínen az áru átvetelekor
– személyes átvétel esetén készpénzben, vagy bankkártyával az átvétel helyén

Bankkártyás fizetés:
Webáruházunk a Barion Payment Zrt. által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Barion Payment Zrt. pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a Barion Payment Zrt. érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztat. A kártyás fizetéshez az internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.
A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Barion Payment Zrt elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.
Amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.
Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérem, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.
A vásárolt áru ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

 1. Csomagolás

A Szolgáltató a terméket csomagolva szállítja ki a Vevő részére. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy megóvja a termék minőségét, megkönnyítse a szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét.

A Szolgáltató által kiszállított csomag tartalmazza esetlegesen a termékre vonatkozó használati és kezelési útmutatót, megfelelőségi tanúsítványt vagy megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a Szolgáltató által kiállított számla eredeti példányát. A használati és kezelési útmutatóra, a megfelelőség értékelésére, valamint a csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, míg az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a Szolgáltató köteles. Amennyiben a gyártó nem tesz eleget a használati és kezelési útmutatóra, a megfelelőség értékelésére, valamint a csomagolásra vonatkozó kötelezettségeinek, a Szolgáltató köteles azt pótolni. A Vevő, ha nem kapta meg a jogszabályban előírt használati és kezelési útmutatót, illetve megfelelőségi tanúsítványt vagy megfelelőségi nyilatkozatot, annak pótlását a Szolgáltatótól is kérheti, függetlenül attól, hogy az megnevezte-e a gyártót.

A csomagolásért a Szolgáltató díjat nem számol fel.

 1. Szállítási feltételek

A Szolgáltató a Vevő által a webáruházban kiválasztott és megrendelt terméknek – amennyiben valamennyi megrendelt termék, a kért mennyiségben raktáron van – a Vevő által a megrendelésben megjelölt szállítási címre történő szállítását, vagy a személyes átvételi pontra történő kihelyezését a megrendeléstől számítva 3 munkanapon belül teljesíti, illetve egyeztet a Vevővel a neki alkalmas szállítási időpontról. A Szolgáltató a megrendelt termékeket – az ország egész területére – futárszolgálat segítségével juttatja el a Vevők részére, illetve személyes átvétel esetén a következő helyszínen vehetők át a megrendelt termékek:

Mr.Big underwear/Family Center Szombathely Varasd út 1.

A megrendelési adatlap „Megjegyzés a rendeléshez” rovatában a Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket a Szolgáltató igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak alapesetben nem áll módjában vállalni. A várható szállítási napon a Vevő köteles lehetővé tenni a futárnak, hogy a megrendelt termékeket átadhassa. A kiszállítások munkanapokon 8-17 óra között történnek.

A Vevő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni. Bármilyen probléma esetén a Vevő kérheti jegyzőkönyv felvételét, megtagadhatja a csomag átvételét vagy köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. Az átvételt követően sérülésre, hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

A Szolgáltató a szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megtesz. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudja a vállalt határidőben teljesíteni, erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt, aki a szerződéstől a vállalt szállítási határidő lejártát követő 8 napon belül a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítása nélkül írásban elállhat. A Vevő ezen okból történő elállása esetén a Szolgáltató a vevői elállás kézhezvételének időpontjáig a Vevő által bármilyen jogcímen megfizetett összeget a Szolgáltató a vevői elállás kézhezvételétől számított 30 napon belül kamatmentesen visszafizeti a Vevő részére.

A szállítás költsége amennyiben van, akkor külön tételként jelenik meg a számlán. A termékek szállítását az MPL végzi.

Szállítási árak:

10.000 Ft alatt – 1.000 Ft
10.000-14.000 Ft között 650 Ft

14.000 Ft felett díjmentes

Utánvét díja: 450 Ft.
Bankkártyás előre fizetés esetén 2% kedvezményt adunk.

 1. Árutájékoztató

A webáruházban minden forgalmazott áru képe és lényeges tulajdonságait feltüntető termékleírása a termék neve mellett kerül feltüntetésre.

A Szolgáltató a forgalmazott termékek – ahol ezt a hatályos jogszabályok előírják – magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeli. Amennyiben a Vevő véletlenül nem kapja kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál.

A kínált termékekről a weboldalon megjelenő képek a tényleges terméket ábrázolják, amennyiben ettől eltérés van, a képen az „ILLUSZTRÁCIÓ” megjelölés jelenik meg. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól.

 1. Szavatosság

A szolgáltató és vevő közötti szerződések a  45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján a felekre külön-külön kikötés nélkül az irányadóak.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Vevőt a szavatossági jog két évig illeti meg.

A 6:159. § (2) bekezdése szerint négyféle szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény, ami az elállás is egyben.Így kiemeltenfontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékeknél felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót. (Olvassa el az új Ptk-ban foglaltakat, ITT.)

Kicserélést igényelhet a vevő, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Termék hibája esetén Ön – választása szerint – az kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 1. Elállási Jog


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a vevő és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

Az elállás joga csak az eredeti, bontatlan csomagolású termékek esetében érvényesíthető. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vevő az árut átvette. A Vevő az elállási jogát írásban, elektronikus úton gyakorolhatja. A Szolgáltató az áru ellenértékét legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő részére.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyet a Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, azonban, ha ez többletköltséggel jár a szokásos fuvarozási módtól eltérően a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő pénzbeni különbözőséget.

A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan termék megvásárlása esetén:
– amely a vásárló személyéhez kötött,
– amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

A Vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz

Európiai biztottság online vitarendező weboldala.

​A békéltető testületi eljárásban a vállalkozásra vonatkozó együttműködési kötelezettség (Korm. rendelet 387/2016. (XII. 2.) szerint a vevő panaszaival az alábbi békéltető testülethez fordulhat:

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás kezdeményezése.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Elállási Jog menete

Amennyiben a Vevő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email –en keresztül történő értesítés esetén az email  küldésének idejét veszi figyelembe.

A Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Szolgáltató viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru és visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a jogszabályban rögzített 14 napon belül az elállásról való tudomás szerzést követően.

Viszatartási jog:

A vállalkozás mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a fogyasztó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Ellállási nyilatkozat

Kérem az alábbi adatokat kitöltve vállalkozásunk e-mail címére: mrbig@mrbighungary.hu vagy székhelyünkre 9700 Szombathely, Liliom u. 1/F. küldjék meg a nyilatkozatot.

Címzett: Mr.Big Team Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9700 Szombathely, Liliom u. 1/F.
E-mail cím: mrbig@mrbighungary.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Vásárló neve:

Vásárló címe:

Vásárló aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni.

Bankszámlaszám:

Kelt:​

 1. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a vevői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint a Vevők tájékoztatására elektronikus ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a Vevők az alábbi címeken érhetnek el:

Ügyfélszolgálati elérhetőség:

Telefon:+36709491119

E-mail: mrbig@mrbighungary.hu

Internet (webcím):  www.mrbighungary.hu

Személyes ügyintézés és postázási cím: 9700 Szombathely, Varasd utca 1. (Family Center)

A vásárlók panaszkezelését 30 napon belül kivizsgáljuk és elbíráljuk.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a Vevők által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vevők adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Vevők adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el (lásd: Adatvédelmi szabályzat).

 1. Egyéb rendelkezések:

A Vevő bármely termék, árucikk megrendelésével kijelenti, hogy a Mr. Big Team Kft, mint Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit, valamint Adatkezelési szabályzatát ismeri és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azért a kárért, amely a webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató nem felel az irányításán kívül eső események okán (vis maior) bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információ továbbításának késedeleméből adódó, a számítógépes vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, vagy egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A webáruházban található összes adat, információ valamint a weboldal design-ja, felépítése a weboldalon található formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül senki nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége nem hat ki az ÁSZF egészére, ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a Felek a szerződés megkötésénél irányadó akaratuknak megfelelően fognak haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et:

– Ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja.
– Ha bekövetkeznek bizonyos, az egyedi előfizetői szerződésben, vagy az ÁSZF-ben előre rögzített feltételek, azzal a megkötéssel, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges megváltozását.
– Ha a körülményekben következik be olyan lényeges változás, amely a szerződés megkötésekor előre nem volt látható. Lényeges változás a jogszabály szerint például az alapvető díjakra, a szerződés időtartamára, a megszüntetés jogkövetkezményeire, a szolgáltatás minőségi értékeire vonatkozó módosítás.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

Felhasznált ikonok

Módosítás dátuma: 2019.12.05.

100% garancia
100% garancia

100% pénzvisszafizetési garancia, amennyiben nem vagy elégedett a fehérneműinkkel.

Ingyenes szállítás
Ingyenes szállítás

14.000 Ft-tól.
Ingyenes házhoz szállítás Magyarország területén.

Mennyiségi kedvezmény

15% kedvezmény több darab rendelése esetén! Részletek a mennyiségi kedvezményekről.

Mr. Big Törzsvásárló
Mr. Big Törzsvásárló

Legyél Te is Mr. Big Törzsvásárló és részesülj az egyedi kedvezményekből.